HIV/STD Prevention

2001 HIV/STD Data

Surveillance for Allen County:

 20002001%
Change
Chlamydia Cases 
Rate per 100,000 pop.

979.0
311.6

1,139.0
362.5
+16%
 
Gonorrhea Cases
Rate per 100,000 pop.
555.0
176.6
750.0
238.7
+35%
 
HIV Cases
Rate per 100,000 pop.
40.0
12.7
42.0
13.4
+5%
 
Syphilis Cases (P&S)
Rate per 100,000 pop.
3.0
1.0
4.0
1.3
+33%

 

2001 Age
Distribution by Disease:
*
District 03

 

AGEChlamydiaGonorrheaHIVSyphilis
n=1,393n=790n=43n=4
0-14271100
15-1951526501
20-2454225920
25-2918512760
30-34635782
35-39313561
40-4491240
45+620160
Unknown15400

 

HIV Demographics: 2001
*District 03

 

Race

FemaleMale
 n=13n=29
Black56
Hispanic32
White521

 

*District 03 is the HIV/STD Prevention
Program’s surveillance jurisdiction and is comprised of the following
counties:  LaGrange, Steuben, DeKalb, Noble,
Kosciusko, Whitley, Allen, Wabash, Huntington,
Wells, Adams, and Jay.

 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *